Van gewoon samen tot samengewoond, en opnieuw samen: samenwonen in het gezinsbeleid.

Analyse van het gezinsbeleid in Vlaanderen zoals gevoerd in 2010. Bevordert het gezinsbeleid samenwonen en gezinsvorming?

15 mei is Internationale Dag van het Gezin. De Verenigde Naties roepen op om naar aanleiding van deze dag actuele thema's in verband met gezinnen en gezinsbeleid op de agenda te zetten. We beantwoorden deze oproep telkens met de analyse van het gezinsbeleid zoals dit het afgelopen jaar in Vlaanderen werd gevoerd.

In 2011 schoven de VN armoede naar voor als centraal thema. Vanuit de vaststelling dat samenwonen het risico op armoede beperkt, bekeken we het gezinsbeleid vanuit de volgende vraag: Bevordert het gezinsbeleid samenwonen en gezinsvorming?

In ons onderzoek en in deze publicatie beargumenteren we waarom samenwonen belangrijk is.

 

Enkele artikels uit het boek kunt u gratis downloaden:

  • Alleen of samen, geregistreerd of niet: de gemengde voordelen van het gezinsbeleid in Vlaanderen
  • Het leefloon staat gezinsvorming in de weg
  • Gezinsvorming en wonen
  • Samenwonen in het gezinsbeleid

Ons onderzoek en analyse werden aan de pers voorgesteld tijdens een persconferentie op vrijdag 13 mei 2011.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in OCMW Visies.

Met de steun van: Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Jaar van uitgave: 2011