Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Dit boek leert op een constructieve manier omgaan met grensoverschrijdend gedrag van medewerkers in de zorgsector, na de nieuwe wetgeving hieromtrent van 1 januari 2015.

Vlaams minister Jo Vandeurzen verplichtte de sector vanaf 1 januari 2015 een beleid te ontwikkelen om bewust, structureel en doordacht met structureel grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners ten aanzien van zorgvragers om te gaan. Vanuit de ouderenzorg kwam de vraag hoe men hier in de praktijk dient mee om te gaan. Ellen Van Houdenhove, Els Messelis en Jan Van Velthoven trachten aan deze vraag tegemoet te komen door voorzieningen voor ouderenzorg op een constructieve manier te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Wat kunnen ouderenzorgvoorzieningen doen om grensoverschrijdend gedrag van medewerkers te voorkomen en welke stappen kunnen worden gezet wanneer een medewerker 'zijn boekje te buiten' gaat?

Na een overzicht van het wetgevend kader en de historiek, gaat er ook aandacht naar de taboesfeer rond seksualiteit in de zorgsetting. Om na te gaan hoe een dergelijk referentiekader moet worden vormgegeven, bekijken de auteurs hoe men in andere sectoren met deze thematiek omgaat en halen ze ook inspiratie uit het buitenland.

 

 

 

cover Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Info