Samen werken aan een krachtige Pedagogische Civil Society

Publicatie van onderzoek gevoerd door Kristien Nys en EXPOO, naar aanleiding van het 7de Congres Opvoedingsondersteuning.

In functie van het 7de Congres Opvoedingsondersteuning onderzocht Kristien Nys samen met acht praktijken het gedachtengoed van de 'Pedagogische Civil Society'. In het onderzoeksrapport ontdek je de inzichten en reflecties die deze samenwerking bracht.

Er is een rijkdom aan initiatieven waarbij ouders, burgers, vrijwilligers en professionals zich samen inzetten rondom het grootbrengen van kinderen. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van dat ‘samen werken’ ging EXPOO op zoek naar praktijken, organisaties en samenwerkingsverbanden die het gedachtengoed van de ‘Pedagogische Civil Society’ in hun werking rond opvoeding, jeugd en gezin binnen brengen. Onderzoekster Kristien Nys ging met deze praktijken aan de slag. Ze ging na hoe zij die ‘Pedagogische Civil Society’ zien, wat ze onder eigen kracht en burgerkracht verstaan, hoe ze in hun werking daar vorm aan geven en welke mogelijkheden en grenzen ze daarbij ervaren. De gesprekken leverden inzichten op over belemmerende en stimulerende factoren voor samenwerking tussen ouders, vrijwilligers en professionals en over de rol die de bredere samenleving en overheid daarin op te nemen heeft.

U kunt het volledige onderzoeksrapport hieronder downloaden.