Kiezen of delen? Pistes voor gezinsbeleid

Gesprekken opgetekend door Bea Bossaert. Een uitgave van Garant - 2013

Gezinnen moeten vandaag vaak creatieve keuzes maken. Hoe houden we relaties levend? Hoe bevorderen we het welbevinden van kinderen bij echtscheiding? Willen ouders (beter) ondersteund worden in hun opvoedingstaken? Voelen jongeren zich slecht in hun vel en waarom? Hoe vinden we een evenwicht tussen gezin en werk? Moet de kinderbijslag omhoog? Deze en andere vragen zijn zeer herkenbaar. Ze belangen iedereen aan.

Waar gezinnen voor staan en hoe we hier als samenleving mee omgaan, vormt de rode draad door dit boek. Los van de waan van de dag reflecteren deskundigen over het beleid inzake relatievorming en echtscheiding, opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, combinatie arbeid en gezin, materiƫle ondersteuning van gezinnen. De dubbelgesprekken maken duidelijk hoe groot de impact is van het gezinsbeleid op vele aspecten van het dagelijkse leven in gezinnen.

Dit boek is een tijdsdocument dat vooral toekomstgerichte pistes uitzet voor gezinnen en gezinsbeleid. Het richt zich tot iedereen die zich engageert voor gezinnen: hulpverleners die met gezinnen werken, organisaties die opkomen voor de belangen van gezinnen, beleidsmakers die aan het roer staan. En tot slot iedereen die in een gezin leeft en die mee wil denken over een beleid dat zo veel mogelijk gezinnen ten goede komt.

Prijs: 10 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnenland)

Bestellen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen nam het initiatief voor de samenstelling van dit boek naar aanleiding van de pensionering van directrice Gaby Jennes. Tijdens een academische zitting op 21 december 2012 ontving zij het eerste exemplaar uit handen van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

"Het boek leest prettig, de opzet met de 5 dubbelinterviews maakt het een leuk en interessant boek waarin verschillende meningen worden vertolkt." schrijft Marycke van Swieten-Veldman, jeugdverpleegkundige GGD Midden Holland in haar recensie over dit boek in Counselling Magazine, nov. 2013

cover boek kiezen of delen