Het gezin in Vlaanderen 2.0 - Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery (red.)

Wat is een gezin? Vijftig jaar geleden was die vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Ondertussen maakte de maatschappij een enorme evolutie door. Hoe kan het beleid inspelen op die voortdurende evolutie, waar heeft de samenleving nood aan? Wij legden deze vraag voor aan academici, belangengroepen, hulpverleners en beleidsvoerders. Het resultaat is een veelkleurig portret vol kansen en beleidsuitdagingen.

Over het eigene van gezinnen in Vlaanderen

Op 15 mei vieren de VN de Internationale Dag van het Gezin. Ze roepen hun lidstaten op om rond die dag extra aandacht te besteden aan een actueel gezinsthema. Sinds 1997 beantwoordt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) deze oproep met een jaarlijkse publicatie over gezinsbeleid, gekoppeld aan een studiedag. In 2017 focusten we op wat het begrip ‘gezin’ vandaag oproept, en wat gezinsbeleid dan moet/kan betekenen.

Wat is een gezin? Vijftig jaar geleden was die vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Ondertussen maakte de maatschappij een enorme evolutie door. Mensen volgen niet langer de voorgeschreven paden, de levenslopen van mannen en vrouwen worden steeds complexer, en ook gezinnen zijn diverser dan ooit. Nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met migratieachtergrond, gezinnen in transmigratie… het concept ‘gezin’ is volop in beweging.

Hoe kan het beleid inspelen op die voortdurende evolutie, waar heeft de samenleving nood aan? Wij legden deze vraag voor aan academici, belangengroepen, hulpverleners en beleidsvoerders. Het resultaat is een veelkleurig portret vol kansen en beleidsuitdagingen.

 

 

 

cover boek het gezin in vlaanderen 2.0

Praktisch

Pers en media

De studiedag met boekvoorstelling kon op heel wat persaandacht rekenen. We lijsten de artikels en media-optredens hier voor u op:

 1. De redacteurs van het boek, Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery, schreven op 8 mei 2017 een opiniestuk op Sociaal.Net.

 2. De talkshow Gert Late Night nodigde Dirk Luyten uit als actualiteitsgast tijdens de uitzending op 15 mei.

 3. Maandag 15 mei 2017 publiceerde Weliswaar het artikel 'Het gezin is dood, leve de gezinnen'.

 4. Het Nieuwsblad publiceerde die dag het artikel 'Het gaat niet goed met het huwelijk in ons land, zo blijkt uit enkele opvallende cijfers'.

 5. Bart Eeckhout wijdde zijn opiniestuk op 15 mei aan het thema onder de titel 'Nieuwe gezinsvormen leiden ook tot nieuwe discriminaties'. Dit verscheen op 16 mei in de papieren krant (zie rechts bij Downloads).

 6. Naar aanleiding van een klacht van sp.a over de verdeling van sociale en fiscale voordelen na echtscheiding, publiceerde De Morgen ook enkele gegevens uit het boek op 15 mei in het artikel 'Ex-partners fiscaal gediscrimineerd bij co-ouderschap'. Dit verscheen eveneens op 16 mei in de papieren krant (zie rechts bij Downloads).

 7. In de Metro van 16 mei 2017 verscheen het artikel 'Helft van de gezinnen bestaat nog uit gehuwde partners' (zie rechts bij Downloads).

 8. Het Nieuwsblad publiceerde het artikel '1970 versus nu: hét Vlaamse gezin bestaat niet meer' op 16 mei (zie rechts bij Downloads).

 9. In Het Laatste Nieuws verscheen het artikel 'Hét gezin bestaat niet meer' (zie rechts bij Downloads).

 10. In De Bond, het tweewekelijkse blad van de Gezinsbond, verscheen op 26 mei het artikel 'De eigenheid van gezinnen in alle verscheidenheid' (zie rechts bij Downloads).

 11. Wim Dekker, één van de mede-auteurs, publiceerde een herwerkte versie van zijn hoofdstuk op Sociaal.Net op 5 juni.

 12. Adelheid Rigo en Johan Stuy werden geïnterviewd door Tertio naar aanleiding van hun bijdrage in het boek. Het artikel 'Moeten we weten' verscheen in de editie van 14 juni.

 13. In Visie, het tweewekelijkse blad van beweging.net, verscheen in de editie van 16 juni een interview met Dirk Luyten over het boek (zie rechts bij Downloads).

 

Inhoud en auteurs

Inleiding

 1. Wat is gezin? Probleemstelling en situering. – Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery

Deel 1 Een halve eeuw gezin in Vlaanderen

       2. Vijftig jaar evolutie van huishoudens in Vlaanderen. – Edith Lodewijckx en Dirk Luyten

       3. Evolutie van partnerschap en ouderschap in Vlaanderen. – Martine Corijn

       4. Maatschappij, gezinspolitiek en familierecht. ­– Dirk Luyten en Sven Eggermont

Deel 2 Wat is het eigene aan gezin?

       5. ‘Het blijft toch familie’. Nadenken over wat eigen is aan gezin vanuit het perspectief van de familieband. – Petruschka Schaafsma

       6. Liefde en tijd in partnerrelaties – inspiratie voor een (toekomstgericht) gezinsbeleid. – Joris Dewispelaere

       7. De familie als patiënt? Ethische vragen bij het niet communiceren van genetische informatie binnen families. – Adelheid Rigo en Johan Stuy

       8. Gezinsbeleid en de rechten van het kind. – Hans Van Crombrugge en Bruno Vanobbergen

       9. Het gezin als pedagogische situ-atie. –Philippe Noens en Stefan Ramaekers

      10. Een intersectionale kijk op familiale geschillen in Belgische moslimgezinnen. Welke implicaties voor een emancipatorisch gezinsbeleid? – Kim Lecoyer

      11. Refamilization? Over de betekenis van de nieuwe zorgideologie voor netwerk, gezin en familie. – Wim Dekker

Deel 3 Uitdagingen voor gezinsbeleid vandaag en morgen. 

      12. Meningen over gezin en gezinsbeleid – Anne Adé

      a. Van inherente verbondenheid naar een ruimere verbondenheid. – Katrien Verhegge

      b. De stille revolutie in het gezinsbeleid. – Mieke Vogels

      c. Kunnen familieleden betrokken worden bij de hulp aan gedetineerden? – Kurt De Backer

      d. Gezin, kinderrechten en ongelijkheid. Pleidooi voor een hernieuwde algemene sociale bescherming. – Robert Crivit

      e. Wachten op een decreet buitenschoolse opvang. – Lutgard Vrints

      f. Zorgen voor mensen en nieuwe paden verkennen kost tijd. – Linde Decorte

     g. Een goede interculturele hulpverlener is goud waard. – Redouane Ben Driss

     h. Vertrek van wat een gezin moet doen, en niet van wie of wat het moet zijn. – Gily Coene

     i. Bevlogen werken? Als het deel mag uitmaken van bevlogen leven. – Catherine Ongenae

     j. Roze hoekstenen. – Jeroen Borghs

     k. Gezinnen zijn vloeibaar. – Greet Ramon

     l. De veilige haven van de niet-ouder. – Tine Maenhout

     m. Diversiteit is een troef voor pleegzorg. –  Karl Brabants en Wilfried Meulenbergs

Besluit

    13. Tot besluit. – Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery