Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind.

Deze publicatie bevat onze jaarlijkse analyse van het gezinsbeleid in Vlaanderen, naar aanleiding van de Dag van het Gezin.

Deze publicatie bevat onze analyse van het gezinsbeleid in Vlaanderen, die we jaarlijks maken naar aanleiding van de Dag van het Gezin.

In het eerste deel geeft Kathleen Emmery een overzicht van gezinsgerichte maatregelen uit het Vlaams en federaal gezinsbeleid in 2012.

In het tweede deel bespreekt Pieter Rondelez de Europese gezinsgerichte maatregelen in 2012 en het Europees beleid inzake de combinatie arbeid en gezin.

Begin 2014 gaat een decreet over de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in voege. 'Huizen van het Kind' zullen het bestaande aanbod samenbrengen op een centrale plek in de buurt of in een samenwerkingsverband. Ouders die vragen hebben over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind, moeten zo gemakkelijker de weg vinden. Deze huizen willen ook ontmoeting en sociale cohesie stimuleren. Elke buurt en elke gemeente zijn anders, dus ook elk Huis van het Kind zal uniek zijn.

Het derde deel gaat in op deze ontwikkelingen in de preventieve gezinsondersteuning:

  • Inleiding door Leentje De Schuymer van Kind en Gezin: 'Huizen van het Kind als instrument voor lokale actoren'
  • Bijdrage door Dirk Luyten: 'Huizen van het Kind naast of binnen een lokaal gezinsbeleid?'
  • Kristien Nys onderzoekt hoe de regelgeving m.b.t. opvoedingsondersteuning inhoudelijk is geëvolueerd en maakt de link met de nieuwe regelgeving in de preventieve gezinsondersteuning.
  • Ten slotte bekijkt Hans Van Crombrugge de invulling van ouderlijke verantwoordelijkheid in de Huizen van het Kind en legt dit naast vergelijkbare modellen in andere landen: 'Zijn ouders als burgers welkom?'

Op 15 mei 2013 debatteerden we over de mogelijkheden die de ‘Huizen van het Kind’ bieden voor bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, voor een aansturing vanuit de gemeente en voor het buurtgericht werken.

 

Bestellen

Prijs: 10 euro (BTW inbegrepen) + 4 euro verzendingskosten (binnenland)

Bestellen