Gezinsbeleid in 2006-2011: Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving?

Onze analyse toont dat het beleid vooral de klemtoon legt op de ondersteuning van ouders in hun rol van opvoeders. Wordt het niet tijd voor meer relationele ondersteuning?

Onze analyse van het Vlaamse gezinsbeleid tussen 2006 en 2011 toont dat het beleid vooral de klemtoon legt op de ondersteuning van ouders in hun rol van opvoeders. De relationele ondersteuning van gezinnen krijgt vooral aandacht wanneer het niet meer goed gaat. We houden dan ook een pleidooi voor meer relationele ondersteuning van gezinnen in de verschillende transitiemomenten van het leven.

'Gezinsbeleid in 2006-2011' bouwt verder op onze jaarlijkse screening van de domeinen en actoren van het gezinsbeleid. We brengen met deze uitgave een overzicht van de maatregelen van de voorbije vijf jaar en ordenen ze zodat de zichtbaarheid van de genomen maatregelen verhoogt. Tijdens de Dag van het Gezin, 15 mei 2012 waren we aanwezig op de Gezinsconferentie waar eveneens een pleidooi klonk voor meer preventieve relatieondersteuning.

Het gezinsbeleid is een zaak van verschillende overheden en verschillende niveaus. We kijken verder dan Vlaanderen en vragen ons af welke Europese initiatieven een impact hebben op gezinnen. De rol van het lokale niveau in het gezinsbeleid neemt toe. Met een blik op gezinsvriendelijke buurten en woonzorgzones pleiten we voor een gebiedsgericht geïntegreerd gezinsbeleid.

Voor geïnteresseerden in het gezinsbeleid en voor professionelen in de welzijnssector geeft deze publicatie inzicht in het gevoerde gezinsbeleid en nodigt ze uit tot reflectie en debat.

 

Info

Jaar van uitgave: 2012

Prijs: 10 euro (BTW inbegrepen) + 4 euro verzendingskosten (binnenland)

Bestellen

Bekijk de inhoudsopgave