Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid?

De opvoedingsbelofte in het licht van de rechten van de mens en de rechten van het kind. Verslagboek van de conferentie van 11 mei 2007.

De opvoedingsbelofte in het licht van de rechten van de mens en de rechten van het kind. Verslagboek van de conferentie van 11 mei 2007

Tussenkomen in opvoeding en gezinnen heeft een negatieve betekenis gekregen. We ‘bemoeien’ ons liever niet met opvoeding omdat we ons niet willen bemoeien met gezinnen. De ‘jeugdbescherming’ treedt pas op als de problemen al ontspoord zijn.

Kunnen we algemene principes formuleren aan de hand waarvan we de ouder-kindrelatie als ‘pedagogisch verantwoord’ kunnen meten? Is een kader denkbaar dat ouders, als opvoeders, zowel ondersteunt als responsabiliseert?

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, bij monde van pedagoog Hans Van Crombrugge, vindt van wel en pleit voor het instellen van een ‘opvoedingsbelofte’, de belofte die ouders uitspreken bij de komst van een kind: ‘Wat er ook gebeurt, wij zijn en blijven je ouders en je kunt altijd op ons rekenen.’ De opvoedingsbelofte wijst meteen ook de samenleving op haar plicht om dit gezin te ondersteunen. Professor Jan Willems (Universiteit Maastricht) treedt het voorstel bij vanuit de optiek van de rechten van het kind: echte bescherming van de kinderrechten moet gebeuren van bij de start, niet pas als het al veel te laat is.

In 2006 was de opvoedingsbelofte al onderwerp van debat tijdens de forumdag. Op 11 mei 2007 ging de discussie verder tijdens een conferentie te Antwerpen, in samenwerking met Wouter Vandenhole, houder van de nieuwe UNICEF-leerstoel kinderrechten (Universiteit Antwerpen). Is de opvoedingsbelofte, vanuit de rechten van het kind en de rechten van de vrouw, een plausibel idee? Is ze juridisch mogelijk en is ze pedagogisch wenselijk?

Het kenniscentrum wil met dit debat de idee van de opvoedingsbelofte verfijnen, maar ook promoten, omdat alle ouders die kiezen voor kinderen, de beste steun verdienen.

Info

  • 2007
  • 10 euro  (BTW inbegrepen) (+ 4 euro verzendingskosten)

>>Bestellen

 

Meer weten

  • Forumdag van 2006 over de opvoedingsbelofte.
  • Op 1 mei 2014 kreeg de opvoedingsbelofte voor het eerst ritueel gestalte, zij het omgedoopt tot 'ouderschapsbelofte'. De Standaard bracht er op 3 mei verslag van uit; het Nederlandse blad Trouw schreef erover op 8 mei 2014. [U vindt de artikels hieronder.]
  • Op 8 september 2015 stelt Hans Van Crombrugge de ouderschapsbelofte voor, als eerste stap in een mogelijk drieluik van ouderschapsbelofte-ouderschapsplan-stiefouderplan, tijdens het congres 'Scheiden: voorkomen of ànders doen?', te Arnhem.
  • In september 2015 verscheen in Nederland het boek 'Liever liefde dan de beste buggy(Uitgeverij Pica), bedoeld voor prille ouders. Ook in dit boek is plaats voor  de 'ouderschapsbelofte'. De webpagina van de uitgever linkt door naar een sjabloon dat je kan gebruiken voor je eigen 'ouderschapsbelofte'.