Bezige Burgers - inspiratiegids voor initiatieven voor en door gezinnen

Inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en iedereen die ideeën heeft om er in de toekomst één op te starten.

We zien vandaag in onze samenleving heel wat nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting ontstaan. Niet enkel overheden, intermediairen en professionals kunnen gezinnen ondersteunen, ook burgers en gezinnen steken zélf de handen uit de mouwen.

Tijdens de Gezinsconferentie op 14 maart 2019 stelde het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Het onderzoek brengt de verschillende soorten initiatieven in kaart, gaat vervolgens na wat faciliterende en belemmerende factoren zijn en welke rol de verschillende ondersteunende organisaties en overheden kunnen spelen voor burgerinitiatieven.

Het onderzoek vormt ook de basis van een inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en iedereen die ideeën heeft om er in de toekomst één op te starten.

Je kan de 'Inspiratiegids bezige burgers' hier gratis downloaden als pdf. Wil je graag de papieren versie, dan kan je die bestellen via gezinspolitiek@gezinsbond.be of 02-507.88.77. 

afbeelding bezige burgers