Actief ouder worden in Vlaamse steden en gemeenten

Hoe ver staat 'active ageing' in Vlaanderen? Onderzoek door Pieter Rondelez - november 2012

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen bekeek in een 25-tal gemeenten/steden in Vlaanderen hoe zij gestalte geven aan ‘active ageing’. We vroegen deze lokale besturen hoe zij ouderen activeren en ondersteunen bij levenslang leren, informele zorg en vrijwilligerswerk, actief burgerschap en deelname aan het verenigingsleven.

Dit onderzoek liep in samenwerking met de VVSG.

De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op een studiedag op 22 november 2012.

U kunt de studie hieronder gratis downloaden.

 

omslag active aging