Lancering jeugdwerk-tool 'Meet the parents?!'

Download nu de powerpointpresentatie met onderzoeksresultaten en lees meer over de tool.

banner meet the parents

Voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers en professionals, roept contact en communicatie met ouders vaak veel vragen op. Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? 

Denken we aan ouderbetrokkenheid dan gaat het al snel over de vraag of en hoe we ouders inspraak moeten geven. Maar, moet dat wel? Willen we dat ook? Uit literatuur en onderzoek bij ouders kunnen we enkele richtlijnen halen voor een goed contact: eerlijk zijn, glimlachen, initiatief nemen in het contact, persoonlijk en rechtstreeks contact, voldoende informatie en uitleg, open en directe communicatie. Maar wat betekent dit nu voor een jeugdwerking? 

Vanuit jeugdwerk zelf hopen we op een goede medewerking, respect en al eens een dankjewel van ouders. Maar ouders hebben soms andere verwachtingen van hoe de werking er moet uitzien, hoe een begeleider het aanpakt.

Voor een goede samenwerking zijn beide partijen aan zet. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Zowel ouders als jeugdwerk zelf hebben een aandeel in het creëren van dialoog.

Om jeugdbegeleiders hierbij te helpen, ontwikkelden 'Jeugdwerk en ouders' onderzoekers Evelyn MorreelKristien Nys en Karla Van Leeuwen de tool 'Meet the parents?!'. De tool kwam tot stand in samenwerking met De Aanstokerij en tal van jeugdwerkactoren waaronder Chirojeugd Vlaanderen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Deze stelden ze voor op dinsdagvoormiddag 30 april.

De Standaard wijdde diezelfde dag een artikel aan de tool: Omgaan met ouders? Geen kinderspel

 

Aan de slag met de tool ‘Meet the parents?!’

Wil je de tool ontvangen of een train-the-trainer sessie bijwonen? Schrijf hier in.

Verschillende data in juni en in het najaar op verschillende locaties, of een organisatiespecifieke train-the-trainer op maat. 

 

Inhoud

Download hier de powerpointpresentatie met onderzoeksresultaten en meer over de tool.

De tool is opgedeeld in volgende zes thema's.

 1. Ouders laten meewerken
  • Hoe kan je ouders met een moeilijke financiële achtergrond tegemoet treden?
  • Wat als kinderen het gevraagde materiaal niet meehebben?
  • Hoe kunnen we goede afspraken maken met ouders rond brengen en halen of inschrijven?
  • Hoe kom je bepaalde informatie bv. over medicatiegebruik te weten?
  • Kan je afstemmen over de verwachtingen?
  • Hoe kunnen we ouders bij de werking betrekken?
 2. Contact leggen met alle  ouders
  • Hoe bereiken we ouders best?
  • Passen we onze communicatie naargelang (de mogelijkheden van) ouders aan (bv. andere taal spreken)?
  • Hoe en wanneer doen we een beroep op brug- of tussenfiguren?
 3. Als begeleider de touwtjes in handen houden
  • Hoeveel inspraak geven we ouders?
  • Gaan we op eisen van ouders in?
  • Kunnen en moeten we maximaal beschikbaar zijn?
 4. De zaak ontmijnen
  • Ga je de confrontatie aan met een boze ouder?
  • Hoe reageren op (ontevreden) reacties via sociale media?
  • Wat doen we als we van anderen horen dat er klachten zijn?
 5. De ouder gerust stellen
  • Hoe ouders geruststellen dat het kind het goed stelt bij ons op de werking?
  • Kunnen we tonen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en dat ouders ons kunnen vertrouwen?
  • Hoe reageren op bezorgdheden rond privacy?
 6. Moeilijke situaties aankaarten
  • Wat als je niet dezelfde waarden en normen deelt?
  • Wat kunnen we doen als we misbruik, agressie of een andere verontrustende situatie vermoeden?

 

 

Bekijk de publicatie