Kansen van kinderen en gezinnen in asielopvang versterken: online

Online voorstelling van een visietekst en vormingspakket voor een meer gezins- en kindvriendelijke asielopvang.

papieren huizen en mensen

Hoe kun je de kansen van kinderen en gezinnen in asielopvang versterken? Met deze vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee op vraag van Fedasil aan de slag (met steun van AMIF).

In de opvangcentra interviewden we bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Dat leidde tot een visietekst voor een meer gezins- en kindvriendelijke asielopvang. De visietekst omvat de basisvoorwaarden en aandachtspunten voor een kind- en gezinsvriendelijke opvang. Er kwam ook een enthousiasmerend vormingspakket om die visie op kinderen en gezinnen in de dagelijkse opvang waar te maken.

 

Op 16 februari 2022 stelden we online de visietekst en de vorming voor. De tekst kwam tot stand in co-creatie met de opvangpartners van Fedasil, Rode Kruis, Caritas, Croix Rouge en met het Kinderrechtencommissariaat; zij werkten ook mee aan de studievoormiddag. 

Op 24 februari 2022 stelden we de tekst voor in het Frans, eveneens online.

>> Bekijk de opnames van deze studievoormiddag

>> Bekijk de opnames van deze studievoormiddag 

Lees de visietekst:

Op 3 februari 2022 publiceerden de onderzoekers bovendien een opiniestuk op Sociaal.net: