Expo ‘Vele handen. Zorg en samenleving in heden en verleden’

banner

Zorg is alomtegenwoordig in onze samenleving. We komen er allemaal mee in aanraking. Wanneer en in welke mate kan ik beroep doen op mijn omgeving, op professionelen uit de zorg- en welzijnssector of op de overheid? Deze vragen zijn niet nieuw. 'Vele handen’ gaat samen met u op zoek naar gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu. De tentoonstelling doet professionelen én vrijwilligers, patiënten én hun families, zorgverleners én zorgontvangers stilstaan bij hun rol en die van de samenleving. Ze maakt hen bewust van hun positie en doet hen nadenken over de al dan niet vanzelfsprekendheid ervan.

De tentoonstelling is een initiatief van KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven.