Euthanasie bij dementerende personen

Vlaanderen telt 122.000 personen met dementie en men verwacht dat dit tegen 2030 met een vierde zal toenemen. Ondanks goede zorgen kan de kwaliteit van leven dusdanig onder druk komen dat de vraag naar euthanasie wordt gesteld. Het debat over de mogelijkheid om de bestaande euthanasiewet uit te breiden voor personen met meer gevorderde dementie, is volop bezig. Veel ingenomen standpunten, zowel pro als contra, vinden hun oorsprong in een achterliggend wereldbeeld of mensbeeld.

In dit onderzoek daagt Adelheid Rigo studenten Gezinswetenschappen uit om concreet te onderzoeken welke rol wereldbeelden en mensvisies spelen bij onze opvattingen over euthanasie voor dementerende personen. Studenten uit de tweede opleidingsfase verkenden tijdens het academiejaar 2021-2022 deze vragen in de literatuur en toetsten ze empirisch aan de hand van interviews met nabije familieleden en met zorgverleners van personen met dementie. Tijdens het academiejaar 2022-2023 bouwt een tweede groep studenten verder op de resultaten van vorig jaar, en nemen ze verder interviews af.

Op 7 maart 2022 presenteerde de onderzoekster de resultaten van de eerste fase in de bijdrage ‘Euthanasia and Persons with Dementia. An Ethical Dilemma’ tijdens de 14de Wereldconferentie ‘International Chair in Bioethics’, te Portugal.

twee oude mensen houden elkaars handen vast