Het gezin herenigd: eind goed, al goed? Carrousel over gezinshereniging na vlucht of gedwongen migratie.

We bekijken de impact van gezinshereniging vanuit kind- en vanuit ouderperspectief aan de hand van twee concrete gezinsverhalen.

mensen zitten in een luchthaven

Gezinnen op de vlucht reizen vaak niet samen. Dikwijls komen kinderen en jongeren eerst aan en komen de ouders en andere gezinsleden pas later. Soms geraken gezinsleden elkaar kwijt op het lange parcours tussen thuis en aankomstland. Altijd is gescheiden zijn van elkaar in deze moeilijke omstandigheden traumatiserend en bron van veel verdriet en verlangen. Met elkaar herenigd worden, is de grootste droom van deze gezinnen.

En daarna, leven ze dan nog lang en gelukkig? Nemen kinderen vanzelf hun rol weer op als kind, terwijl ze zo lang gedwongen waren om hun plan te trekken? Kunnen ouders er opnieuw zijn voor hun kinderen, terwijl ze nog voor zoveel van hen afhangen?

 

De verhalen waar het om draait

Deze ‘carrousel’ draait rond twee concrete gezinsverhalen. We bekijken ze vanuit het kind- én het ouderperspectief en we benaderen ze vanuit verschillende invalshoeken: systeemtheoretisch en psychologisch uiteraard, maar ook sociologisch en juridisch, of welke rol eerstelijnshulpverleners in dit proces spelen, en welke vragen we het beleid moeten voorleggen.

Experten geven de aanzet van analyse op elk van deze terreinen, maar we rekenen ook op de expertise van de deelnemers, die zelf actief zijn in de opvang en begeleiding van kinderen en gezinnen op de vlucht.

 

Parcours van de carrousel

- Inleiding door dr. Mieke Groeninck: Wat betekent gezinshereniging voor gezinnen na de vlucht? We kijken mee door een sociologisch-antropologische bril.

Mieke Groeninck is onderzoeker bij ons PWO-project 'Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen' en co-promotor van ons project 'Woonbegeleiding van vluchtelingen door vrijwilligers'.

>> Bekijk haar presentatie

 

Voorstelling van twee concrete verhalen van gezinshereniging bij vluchtelingen, voorgesteld door:

Je kiest voor een van de beide verhalen en je volgt drie sessies die dit verhaal verder uitdiepen.

 

Voormiddagsessies

Je volgt twee sessies (een van 11u tot 12u en een van 12u tot 13u):

  • De sessie van prof. dr. Lucia De Haene zoomt in op de ouder-kindrelatie in de context van gezinshereniging bij vlucht en migratie. De spreker is gezinstherapeut in klinische praktijk met vluchtelingengezinnen en specialist in ouder-kindrelaties in de context van vlucht en migratie.
  • De sessie van Astrid Declerq zoomt in op de juridische aspecten van gezinshereniging. De spreker is jurist en specialist gezinshereniging bij het Federaal Migratiecentrum Myria.

 

Namiddagsessies

In deze sessies bekijken we de praktische aspecten van hulpverlening aan vluchtelingengezinnen na de hereniging. Wat hebben ze nodig op het vlak van wonen, gezondheidszorg, onderwijs? Wat zijn belangrijke pistes op het vlak van hulpverlening? Waar houd je best rekening mee? Je kiest voor een van beide sessies, verzorgd door:

 

Panelgesprek en afsluiting

De volgende jaren zal gezinshereniging en de begeleiding van gezinnen na de hereniging een belangrijke taak zijn voor sociaal-agogisch werkers en hulpverleners. Het lijkt noodzakelijk om meer kennis op te doen over de noden en de mogelijkheden van herenigde families. We ronden deze studiedag af met een boeiend panelgesprek waarin we kijken welke ervaringen en noden er zichtbaar geworden zijn doorheen de dag en hoe we dit kunnen vertalen naar onderzoeksvragen en beleidssuggesties.  

Onze panelleden zijn:

Bekijk hier het verslag van het panelgesprek:

Verslag van het panelgesprek

 

[Beeld: Syrisch gezin op vluchthaven van Toronto, door Dom's World]