Thuis in de stad. Thuislozenzorg op maat en in vertrouwen.

Een boek over de geschiedenis van enkele pioniers in de thuislozenzorg in Brussel en hun visie op de toekomst van deze sector.

Vzw Beschut

Opkomen voor de belangen van thuislozen, voorzien in een passende opvang en begeleiding, en actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven, dat zijn de doelstellingen van vzw Beschut. Deze organisatie bouwt verder op het werk van organisaties in de Brusselse thuislozenzorg waarvan ze de directe erfgenaam is: de onthaalhuizen Albatros en Open Deur/Porte Ouverte, de voorziening voor beschut wonen De Schutting, zorgboerderij Kodiel, en andere Brusselse organisaties die, op maat van thuislozen, werken aan vertrouwen en verbinding.

‘De verhalen van Grote Veranderingen zijn aan ons niet besteed. Hier schrijven we Trage Verhalen van kleine verworvenheden, stappen naar stabiliteit, naar vertrouwen.’ (Jo Geysen, bestuurslid van vzw Beschut)

Thuis in de stad

Vandaag staat thuislozenzorg op een kruispunt: welke ruimte krijgt thuislozenzorg vandaag in de stad?

In deze publicatie kijkt vzw Beschut achterom: hoe is de thuislozenzorg in Brussel gegroeid en wat maakt de aanpak van deze Brusselse voorzieningen zo typisch? Beschut vzw kijkt ook vooruit: deel twee van ’Thuis in de stad’  toont de identiteit van deze organisatie en geeft een idee van hun plannen, wensen en dromen voor de toekomst.

Onderzoek

Deze publicatie is het resultaat van het onderzoek 'Historiek en identiteit van thuislozenzorg in Brussel' (2016-2017) van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het boek werd gepresenteerd op 30 maart 2017.

  • Deel een is een terugblik op de werkingen van het Beschut-netwerk, actief in de Brusselse grootstad en ondersteund door Vlaamse en Brusselse overheden. Deze historische reflectie, opgetekend door Lut Verstappen, toont hoe bepaalde visies op thuisloosheid tot stand zijn gekomen, en hoe de antwoorden daarop altijd in hun context te begrijpen zijn. Dit verhaal kan helpen om in te zien dat de oplossingen van vandaag niet noodzakelijk universeel geldig zijn, en ons eraan herinneren dat er ook andere wegen mogelijk zijn. 
  • Deel twee kijkt vooruit. Begeleid door Joris Van Puyenbroeck hebben de leden van Beschut hun visie op thuislozenzorg, en hun plannen, wensen en dromen voor hun toekomstige werking op papier gezet. Zij hopen dat nieuwe generaties hierin een uitnodiging zien om op hun eigenzinnige en eigentijdse wijze vorm te geven aan ons streven: opkomen voor thuislozen, en hen, vertrekkend van hun eigen kracht en op hun tempo, begeleiden naar een kwaliteitsvol leven. 

Opinie

Bij de voorstelling van het boek publiceerden de auteurs en de opdrachtgever samen een opinuiestuk op Sociaal.net:

"Begeleidingstermijn voor thuislozen negeert realiteit Brusselse organisaties pleiten voor trajecten op maat"

 

cover van boek over thuislozenzorg in brussel
'Met deze publicatie willen we ons erfgoed tonen en doorgeven. Niet als een nostalgische terugblik op "vroeger was het beter", noch als een dictaat van "hoe het moet", maar als een bron van inspiratie voor nieuwe generaties van sociaal werkers, betrokken burgers en geëngageerde beleidsmakers, die datzelfde doel nastreven.'
André Kiekens, voorzitter RvB vzw Beschut, bij de presentatie van het boek
André Kiekens

Kopen, bestellen of meteen lezen

Dit boek is een uitgave van vzw Beschut. Het verscheen in 2017.

U kunt dit boek ter plaatse kopen à 15 euro, op campus Schaarbeek, of bij De Schutting, Ninoofsepoort 10, 1000 Brussel.

Online bestellen kan ook; dan komen er verzendkosten bij. Stuur een mailtje naar info@beschut.be voor meer info.