Bijscholing 'Kinderen verst(r)ikt in verbinding. Gewone en moeizame aanpassing van kinderen bij scheiding.'

Tweedaagse bijscholing door Claire Wiewauters

gezin

Na de succesvolle reeks bijscholingen ‘Een week mama, een week papa? Kinderen ondersteunen bij scheiding’, waarin de omkadering van kinderen in een niet-problematische scheiding onze aandacht kreeg, gaat deze bijscholing verder in op scheidingstrajecten waarbij het kind vast komt te zitten in conflicten tussen de ouders en/of het contact met één van de ouders (dreigt) te verliezen. Het welzijn van kinderen en jongeren wordt dan ernstig bedreigd. Deze kinderen hebben recht op onze bijzondere steun en aandacht.

Tijdens deze tweedaagse bijscholing onderzoeken we de impact van een aanhoudend conflictueus ouderschap na scheiding op het leven van kinderen. We onderzoeken hoe we kinderen kunnen versterken, rekening houdende met de leeftijd. We bekijken welke rol de omgeving (familie, leerkrachten ..) kan opnemen. We vragen ons af hoe hulpverlening en/of justitie de rechten van kinderen en jongeren hierbij optimaal kan ondersteunen.

Erkend als 2 x 5 permanente vorming door de Federale Bemiddelingscommissie.

Praktisch:

Data: vrijdagen 2 en 9 maart 2018 en vrijdagen 15 en 22 maart 2019

Plaats: Campus Schaarbeek