Bemoeien met gezinnen. Het gezinsbeleid in Vlaanderen.

Bemoeien met gezinnen is een inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit boek behandelt het beleid inzake gezinnen zoals overheden dat vandaag voeren. Het is ontstaan uit de colleges in de bacheloropleiding Gezinswetenschappen.

Bemoeien met gezinnen is een  uniek overzicht van alles wat met gezinsbeleid en gezinspolitiek in Vlaanderen te maken heeft. Het behandelt verschillende actuele gezinsthema’s.

 

Waarom 'bemoeien'?

Bemoeien met Gezinnen als titel doet misschien wat wenkbrauwen fronsen. We rekenen ons gezinsleven tot de privésfeer waar anderen en zeker de overheden zich niet teveel mee moeten bemoeien. Toch is er veel meer bemoeienis met ons gezinsleven dan we doorgaans denken. Regelgeving en normen ordenen ons familiaal leven. Wetten bepalen wat wel en niet kan inzake partnerschap en ouderschap en welke keuzen we daaromtrent mogen maken. Overheden bemoeien zich wel degelijk met wat ons het meest lief is: hoe we omgaan met onze ouders, onze partner, onze kinderen. En dat gaat heel breed. Ook beleid inzake kinderrechten, de toelage van opvoedingswinkels of het vastleggen van kwaliteitsnormen voor kinderopvang zijn uiteindelijk bemoeienissen van overheden met gezinnen. Misschien maar goed ook, want er zijn heel wat redenen om dat te doen.

 

Wat kan je verwachten?

Het boek is meer dan een loutere beschrijving van beleidsmaatregelen. Het biedt een perspectief op hoe naar beleid kijken, hoe beleid en beleidsprogramma’s analyseren en hoe aan beleid participeren.

Het is zelf geen beleidstekst maar kijkt wel kritisch naar het beleid en formuleert suggesties. Uitgangspunt daarbij zijn hedendaagse gezinnen en hun noden, en hoe beleid het functioneren van hedendaagse gezinnen kan optimaliseren.

Het boek is ontstaan uit de colleges in de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool, maar ieder die begaan is met gezinsbeleid kan er informatie en inspiratie uit putten.

cover boek bemoeien met gezinnen

Info

  • Auteur: Dirk Luyten
  • Gepubliceerd: 2016, Garant

Bestellen

Je kan de publicatie bestellen via mail. Deze kost 15 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnen België).

​​​​​​​Inhoud

Deel 1 Inleiding

1. Opzet en structuur

Deel 2 Gezinsbeleid

2. Waarom zich met gezinnen bemoeien?

3. Gezinnen in Vlaanderen vandaag en morgen

4. Analyse van overheidsbeleid

5. Overheden en hun gezinsbeleid

6. Participeren aan het gezinsbeleid

Deel 3 Thema’s uit het gezinsbeleid

7. Partnerrelaties

8. Ouders in soorten

9. Opvoeden van kinderen preventief ondersteunen

10. Kinderopvang

11. Informele en formele zorg

12. Combineren van arbeid en gezin

13. Inkomens tussen gezinnen herverdelen en armoede bestrijden

14. Rechten van alle gezinsleden garanderen

15. Het wonen van gezinnen

Deel 4 Tot besluit

16. Enkele beschouwingen over gezinsbeleid