Activiteitenverslag 2021

Ons doel al kenniscentrum is het versterken van gezinnen. Het middel daartoe is onderzoek, vanuit het perspectief van gezinnen. Met de resultaten kunnen sociale professionals en beleidsmakers aan de slag, zodat hun werk het verschil maakt voor gezinnen. Bereiken we ook dat doel?

Wat zou de impact zijn van ons onderzoek?
VLHORA begon in 2021 met een studie om zicht te krijgen op de impact van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogescholen op het werkveld en de samenleving. Hun vraag om data van het afgelopen jaar samen te brengen, gaf ons verrassende inzichten.

Jaarverslag 2021 coverbeeld

Meten is weten

Wist je dat

  • we in 2021 maar liefst 303 van onze boeken verkocht hebben?
  • onze onderzoekers 34 publicaties en 24 opiniebijdragen de wereld instuurden?
  • ze 20 lezingen gaven?
  • ze 21 keer geïnterviewd werden in de media?
  • we 584 deelnemers telden op onze evenementen?

Is dat veel? Is dat genoeg?
Dat weten we niet precies. We weten wel dat cijfers niet het hele verhaal vertellen.

  • We voelen impact als een onderzoek leidt tot co-creatie. Dat ervaren we duidelijk bij ons buddyproject waarin we samen met organisaties uit heel Vlaanderen hebben geleerd hoe een buddywerking kwetsbare gezinnen echt kan ondersteunen.
  • We zien impact als onze tools verankering vinden in de context van hun doelgroep. Dat blijkt duidelijk bij de projecten voor de ondersteuning van gezinnen die te maken krijgen met suïcide.
  • We ervaren impact als professionals ons zelf vragen om vervolgonderzoek. Dat zien we duidelijk bij de projecten over vluchtelingen waar onze partners ons uitdagen om telkens een stap verder te gaan, om opvang mogelijk te maken die in het belang is van kinderen en gezinnen.

Impact meten én maken
We zoeken verder naar indicatoren die echt iets vertellen over de impact van ons werk, maar we laten ons ook leiden door signalen uit het werkveld, door goed te luisteren, te observeren, te participeren en te acteren.

Ondertussen helpen we organisaties om de impact van hun eigen werking op gezinnen te meten. Een ding is duidelijk: impact meten, maar vooral impact maken, blijft een streven in onze werking. Wat er toe doet, daar gaan we voor!

Tanja Nuelant, studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch Werk
Kathleen Emmery, coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen