Activiteitenverslag 2017

Activiteiten van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen anno 2017

Activiteitenverslag 2017

Gezinnen ondersteunen, en de ondersteuning van gezinnen verbeteren, daar staan we voor. In 2017 deden we dat heel concreet door de ouder-kind communicatie over internetgebruik te onderzoeken, door het belang van relatieondersteuning mee te onderstrepen via Donderdag Date-dag, en door blijvend in te zetten op de noden van kinderen bij scheiding.

Voor kwetsbare gezinnen hebben we steeds ook wat extra aandacht. We publiceerden een boek over thuislozenzorg in Brussel, we werkten mee aan de ontwikkeling van een nieuw coachingprogramma voor cultuursensitieve thuiszorg, en we deden onderzoek naar de ondersteuning van personen met een beperking.

In 2017 gingen we van start met een vernieuwend project over de veerkracht van vluchtelingengezinnen. Dit onderzoek zal zeker voor enkele hoogtepunten in 2018 zorgen. We plannen ook de lancering van een tool voor ouders van suïcidale jongeren, en we starten met een nieuw onderzoeksproject over gezinsondersteuning voor moslimouders.

In dit activiteitenverslag lees je meer over bovengenoemde projecten, maar ook over al onze andere afgelopen evenementen, publicaties en onderzoeken. Maar een jaar omvat veel meer dan enkel data en titels van publicaties en lezingen. We vroegen daarom aan elk van de medewerkers: ‘Wat was voor jou het hoogtepunt van het afgelopen jaar, wat is jou het meest bijgebleven?’ Het verbaast ons niet dat hierin vooral projecten aan bod komen die mensen verbinden en die ons de kracht daarvan laten voelen. We hopen in 2018 op dit elan te kunnen verder werken.

Tanja Nuelant, studiegebieddirecteur

& Kathleen Emmery, coördinator van het kenniscentrum