Activiteitenverslag 2014

Sinds 2014 schrijft ook het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen mee aan het Odisee-verhaal van ‘openstaan, verbinden, emanciperen en grenzen verleggen’.

Activiteitenverslag 2014

In 2014 werden wij Odisee. De nieuwe naam van onze hogeschool geeft een gezicht aan de fusies die de afgelopen jaren verschillende opleidingsinstellingen en regio’s bij elkaar hebben gebracht. Een gezicht en een naam, een missie en een visie, kortom een identiteit, waar ook het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen zich kan in vinden.

‘Geloven in de kracht van mensen’, staat vooraan in de Odisee-missie en is ook een motto voor het kenniscentrum. Krachtgericht aan de slag gaan met gezinnen loopt als een rode draad door dit jaarverslag.

‘We omarmen verschillen’, klinkt als een warme oproep, die in het kenniscentrum niet in dovemansoren valt. Aandacht voor verschillen zit in ons DNA, niet alleen als onderwerp van onderzoek, maar ook in de samenstelling van ons team en de keuze van sprekers. Meer concreet verkennen we deze keer levensbeschouwing en opvoedingsidealen: we stuurden studenten en docenten, zelf met uiteenlopende levensbeschouwingen, op pad voor gesprekken met ouders én jongeren met een moslimachtergrond; collega’s in Nederland doen gelijkaardig onderzoek bij christelijke gezinnen.

‘Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie’, stelt de missie uitdagend. Een uitdaging die we in het kenniscentrum niet uit de weg gaan. Het zijn kinderen en gezinnen uit nieuwe werelden die straks onze steden kleuren, én die nu al onze (hoge)schoolbanken kleuren. Superdiversiteit en transmigratie, en hoe de gezinsbegeleiding hier vandaag al moet op inspelen, zijn thema’s die zowel in 2014 als in 2015 vooraan op de agenda staan.

Het zijn slechts enkele voorbeelden die tonen dat de missie en waarden van Odisee ons als kenniscentrum aansporen om (nog) verder te gaan in ons streven naar een kwaliteitsvolle gezinsondersteuning, met respect voor de eigenheid van gezinnen, in al hun diversiteit.

Ook in 2015 zullen we als ‘gedreven, optimistisch, nieuwsgierig, respectvol en geëngageerd’ kenniscentrum meeschrijven aan het Odiseeverhaal en ‘openstaan, verbinden, emanciperen en grenzen verleggen’.

Tanja Nuelant, studiegebieddirectrice & Kathleen Emmery, coördinatrice van het kenniscentrum