E-studiedag 'In verband met gezinnen'

Herbekijk de bijdragen van deze online Dag van het Gezin 2020.

fotokader in handen

Elk jaar op 15 mei vieren de VN de Internationale Dag van het Gezin. Ze roepen hun lidstaten op om rond die dag extra aandacht te besteden aan een actueel gezinsthema. Sinds 1997 beantwoordt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen deze oproep met een jaarlijkse publicatie over gezinsbeleid en met een studiedag.
 

Dag van het Gezin 2020 

De Dag van het Gezin op 15 mei 2020 was een bijzondere editie, want we vierden het tienjarig bestaan van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Tegelijk verplichtte de Corona-crisis iedereen om thuis te blijven... wat een enorme impact heeft op het functioneren van gezinnen. Dat heeft natuurlijk ook implicaties op onze invulling van deze Dag van het Gezin, die dit jaar volledig online plaatsvond.

10 jaar onderzoek 'in verband met gezinnen'

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren en welbevinden. Na tien jaar stellen we ons de vraag of het beleid en de praktijk ook voldoende de ‘gezinsreflex’ maken. Denken beleid en praktijk wel voldoende aan dat veelzijdig fenomeen dat we gezin noemen? Zijn ze er zich steeds van bewust dat maatregelen en interventies op gezinsniveau samenkomen, en zowel compenserend als versterkend kunnen werken?

 

In het boek 'In verband met gezinnen' bekijken onze onderzoekers thema’s als opvoeding, relaties, zorg, wonen, arbeid, sociaal ondernemen, levenslang leren, diversiteit en beleid vanuit het gezinsperspectief. Ze pleiten ervoor dat beleid en praktijk op al deze terreinen actief rekening houden met de impact van hun ingrepen op gezinnen. Op 15 mei maak je kennis met de inhoud en de conclusies.

Corona-impact op gezinnen

Natuurlijk houden we ook in Corona-tijden de vinger aan de pols. De Corona-maatregelen dwingen gezinnen om zoveel mogelijk thuis te zijn; ze moeten een heel nieuw evenwicht zoeken tussen werk, zorg en vrije tijd. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen wou graag weten hoe gezinnen dit aanpakken, welke steun ze hebben, en voor welke oplossingen ze kiezen.

 

Onze online vragenlijst werd door meer dan 5000 mensen ingevuld; ook grootouders kwamen aan het woord. 

In het persbericht van 14 mei en de bijagen (hiernaast opgelijst) vind je al een korte samenvatting van de resultaten.

 

>> Meer weten over het onderzoek

 

Herbekijk de bijdragen

Meer dan 200 mensen volgden de lezingen live en stelden vragen via de chat.

Kon je er niet bij zijn? Geen nood; je kan hier alle bijdragen rustig bekijken: