Superdivers Vlaanderen. Geografie van een nieuwe realiteit.

Boekvoorstelling op woensdag 11 oktober, 9u-13u, Campus Schaarbeek

Vlaanderen is superdivers, en dat zie je niet enkel meer in de grote steden. Hoe ziet de ruimtelijke spreiding van superdiversiteit in Vlaanderen er concreet uit? Inzicht hierin is cruciaal voor het beleid en voor de sociale praktijk. 

Het boek 'Superdivers Vlaanderen' toont heel concreet de geografische spreiding van diversiteit in Vlaanderen en wil beleidsmakers en praktijkmensen inspireren om verbindend in te spelen op deze realiteit.

Geografie van een nieuwe realiteit

Superdivers Vlaanderen

Vlaanderen is superdivers: één op vier Vlamingen heeft een migratieachtergrond. Liefst drie op vier Brusselaars hebben wortels in migratie. Ons land diversifieert iedere dag een beetje meer. Vlaanderen zal nooit meer zo wit zijn als gisteren of vandaag, ook al leven bijna twee op drie Vlamingen nog steeds in eerder witte wijken. 

De diversiteit is ongelijkmatig gespreid: waar het samenleven in diversiteit de dagelijkse realiteit is voor de ene, is het voor anderen nog ver van hun bed. In steden als Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde heeft de meerderheid van de inwoners wortels in migratie. De superdiversiteit suburbaniseert en waaiert in de 21ste eeuw ook uit naar kleinere steden en ruimere stadsregio’s.

Dit boek brengt het proces van superdiversifiëring de voorbije drie decennia op een unieke manier in kaart. Het toont de opschaling, ruimtelijke spreiding en de snelheid van onze superdiverse realiteit. Tot op wijkniveau laat het zien hoe woningkenmerken en wijkkenmerken deze diversifiëring mee bepalen. 

Inzicht in die ruimtelijke spreiding is cruciaal voor beleid. Vlaanderen worstelt immers nog steeds met die superdiversiteit. Verkrampte en gepolariseerde reacties houden het wij-zij-denken in stand. Hoe raken we van deze worsteling naar een erkenning van superdiversiteit als realiteit? Hoe maken we ons beleid – ook lokaal – meer verbindend en toekomstgericht? Dit boek is een must voor al wie inzicht wil in de ruimtelijke neerslag van diversiteit en voor al wie er op een verbindende en niet-polariserende manier mee aan de slag wil gaan. 

Het boek en de studiedag richten zich tot oude en nieuwe Vlamingen, tot lokale besturen en onderwijsprofessionals, tot ruimtelijke planners en zorgverstrekkers, tot integratiemedewerkers en beleidsmakers. Het toont de diversiteit van oude en nieuwe Vlamingen vandaag en verkent het superdiverse Vlaanderen van morgen.

Het bouwt verder op de inzichten in de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen dat eerder dit jaar werd voorgesteld.

Superdivers Vlaanderen

Programma

9u: Onthaal en verwelkoming

9u20: Inleiding: Migratie- en diversiteitsonderzoek aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, door Kathleen Emmery, coördinator van het kenniscentrum

9u30: Vlaanderen superdivers: Geografie van een nieuwe realiteit. Boekvoorstelling door Dirk Geldof (Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee & Faculteit Ontwerpwetenschappen UA), Roxanne Vanhaeren en Brecht Vandekerckhove (Atelier Romain).

10u30: Van Nieuw België naar superdivers Vlaanderen? Wat nu? Tom Naegels (auteur van Nieuw België. Een migratiegeschiedenis)

10u45: Discussie & vragen uit de zaal

11u: Koffiepauze

11u25 Superdiversiteit en de impact op lokaal vlak. Panelgesprek met:

  • Landry Mawungu (Hannah Arendt Instituut)
  • Joke Van Dooren (Partners in Integratie/PIN vzw) 
  • Peter Cousaert (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG)
  • Naïma Lafrarchi  (jurist en onderwijskundige UGent) 

Moderator: Pascal Debruyne (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)

12u30: Afronding door Dirk Geldof

We sluiten af met een drankje en een broodjeslunch

 

Praktisch

Datum: woensdag 11 oktober, 9u-13u

Plaats: Campus Schaarbeek

Prijs: deelname is gratis

Het boek: dit zal je ter plaatse kunnen kopen à 30 euro

Inschrijven: online, ten laatste op 8 oktober; duid aan of je zal blijven voor de lunch of niet