Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee.

Ons motto:

Vanuit de kracht van gezinnen, de verbinding tussen individuen en samenleving versterken

We doen praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren en welbevinden.

Campus Schaarbeek terras